LAKOVÁNÍ V ELEKTROSTATICKÉM POLI

Naše firma také provádí tento efektivní a kvalitní způsob povrchové úpravy kovů, kdy je barva na povrch materiálu nanášena v elektrostatickém poli (pomocí kladných a záporných nábojů) a je tedy k materiálu díky tomuto fyzikálnímu jevu "přitahována". Využitím tohoto jevu je docíleno minimálního prostřiku, pouze asi 5% a zároveň i časové úspory. Tento způsob povrchové úpravy zaručuje pravidelný a stejnoměrný nástřik i u složitějších svařenců, trubek a podobně.