TRYSKÁNÍ

Tryskání je efektivní způsob předúpravy povrchu, kdy je speciální abrazivo (písek, sklo, struska) hnáno tryskacím zařízením pomocí vzduchu na opracovávaný povrch..Předúprava povrchu je nutná za účelem očištění povrchu od rzi (oxidace), okují a dalších nečistot k vytvoření kotvícího profilu pro následnou metalizaci nebo lakování.


Používáme mobilní tryskací zařízení CLEMCO, kterým je možno opracovat konstrukce a zařízení jež jsou pevně spojeny s interiérem či exteriérem.


Předností tohoto způsobu povrchové předúpravy je vysoká kvalita povrchu tryskaného materiálu, a to i u členitých konstrukcí, které má vysoký vliv na kvalitu a životnost dále nanášeného povrchového materiálu.


Mimo jiné se specializujeme na povrchovou úpravu nerezových dílců.

PŘED ÚPRAVOU
PŘED ÚPRAVOU
PO ÚPRAVĚ
PO ÚPRAVĚ